Niemoc płciowa, czyli impotencja, posiada szereg możliwych uwarunkowań, które dotyczą zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej człowieka. W tej pierwszej znajdują się przede wszystkim kwestie genetyczne, rozwojowe i zdrowotne człowieka. Tabletki na potencje bez recepty

Posiadany zestaw genów może zadecydować o wystąpieniu impotencji wrodzonej. Na skutek nieprawidłowego rozwoju – na przykład w okresie płodowym – może dojść do nieprawidłowego wykształcenia się u mężczyzny jąder lub członka, co zadecyduje o późniejszej impotencji – tabletki viagra na kamagra2020. Oprócz tego czynnikiem impotencji mogą być również różnorodne choroby, takie jak na przykład cukrzyca w zaawansowanych stadiach, część zaburzeń układu krwionośnego i nerwowego.

Sfera psychiczna dotyczy wszystkich dotychczasowych doświadczeń człowieka, jego systemu wartości i przekonań a także sposobów, w jakie radzi sobie on z kumulującymi się emocjami. Istnieje wiele przypadków, w których impotencja pojawiała się jako efekt określonych lęków, wyjątkowo silnie przeżytych sytuacji lub długotrwałego stresu, jakiemu poddany był dany człowiek. Więcej informacji na stronie http://tabletkinapotencjee.pl